keskiviikko 11. elokuuta 2010

Päivä 10

Vasta viimeisen päivän löydös alkoi selittää kaivetun alueen kummallisuuksia: iskoksia löytyi, mutta vähän, hiiltä löytyi kyntökerroksessa levällään ja tulisijassa kivet oli nostettu kahdelle puolelle noin metrin pituista kuoppaa. Ehkä kyseessä oli tilapäinen leiripaikka, jossa pyydettyjen eläinten lihaa on kypsennetty maakuopassa rosvopaistin tapaan, koska luuta löytyi vain vähän, koska liha on todennäköisesti syöty muualla.

Kuvassa on näkyy kivien asento.
Kunhan joidenkin näytteiden ajanmääritys on tehty, tiedetään enemmän siitä, miten nämä tilapäiset leiripaikat ovat ajallisesti suhteessa vakituiseen kivikautiseen asutukseen alueella.

tiistai 10. elokuuta 2010

Day 9

Today we continued exploring the second trial trench in order to further examine the fireplace. There were only a few diggers so also the archeologists participated in the practical work.

The work proceeded swiftly. This picture on the right shows the excavation at the depth of 25 cm, where fireplace rocks and plenty of coal was found.

Päivä 9

Tänään jatkettiin ensimmäisen koeojan jatko-ojan kaivamista tulisijan laajempaa tutkimista varten. Kaivajia oli vähän, joten arkeologitkin osallistuivat käytännön työhön.

Kaivauksissa edettiin reippaasti. Tässä oikealla olevassa kuvassa ollaan n. 25 cm syvyydessä, josta jo löytyi tulisijan kiviä ja runsaasti hiiltä.

maanantai 9. elokuuta 2010

Day 8


Due to the fireplace that was found the day before, the dig was extended by two meters. The fireplace has to be documented thorougly and properly, because it is in good condition.


There is a 30 cm thick wall of land between the two digs; this wall is dug out last. This is done to allow systematic digging and preservation of the fireplace in its original form. It makes documentation of the digging easier.

Päivä 8

Eilen löydetyn tulisijan takia kaivausta laajennettiin kahdella metrillä, sillä tulisija täytyy dokumentoida perusteellisesti, varsinkin sen hyväkuntoisuuden takia.


Kahden kaivauksen väliin jätettiin 30 cm maaseinämä, joka kaivetaan lopuksi ulos. Tämä tehdään, jotta järjestelmällinen kaivaminen ja tulisijan säilyttäminen entisessä tilassaan dokumentointia varten helpottuu.

sunnuntai 8. elokuuta 2010

Day 7

a Stone Age fireplace
This day was especially interesting, because an untouched fireplace was found.

Pieces of coal were found around it. The pieces can be carbon dated.
A general view into the organizing of archeological digs in Finland

The largest piece of cole that was found near the fire place.
In Finland, all of the official archeological digs are supervised by the National Board of Antiquities. This means that if you want public funding to search areas for old habitation you must get a permit from the National Board of Antiquities.

Officially, one cannot go searching just anywhere, but a digging permit can be applied for one of the known sites on the official list of the National Board of Antiquities. The sites are divided into three categories. Most of the sites are category two which are in areas that have had a lot of changes in the past few thousand years resulting in the destruction of artifacts. It is harder to get a permit to a category one site than a category two site. The excavations made by amateur archeologists in the Salo area are exactly on these kinds of category two sites, which have not been sufficiently examined.

The modern archeologist use land survey instruments to
get exact information.
Offical digs are always supervised by a professional archeologist who makes sure that all significant artifacts are delivered to the National Board of Antiquities for thorough examination. Of course the archeologist must be hired, and the laboratory examination is another expense. At the end of the dig, the archeologist writes a report to the party that commisions the work and the Board of Antiquities. In the case of the Kisko digs the party that commisions the work is Kisko-Seura and in Kiikala Kiikala-Seura and so on.
This trial trench has been divided into several sections.


Päivä 7

Kivikautinen tulisija.
Tämä päivä oli erityisen kiinnostava, sillä ensimmäisestä koeojasta löydettiin koskematon tulisija, jota ei ollut myllerretty vuosien saatossa, kuten usein käy.

Tulisijan ympäriltä löydettiin useita hiilenpaloja, joiden avulla voidaan tehdä hiiliajoitus. Mukana myös lyhyt dokumenttielokuva, jossa esitellään arkeologisia kaivauksia Suomessa.


Yleiskatsaus arkeologisten kaivausten järjestämiseen Suomessa

Suomessa kaikkia virallisia arkeologisia kaivauksia valvoo Museovirasto.  Se tarkoittaa sitä, että jos tahtoo viranomaisilta rahaa tutkiaksesi, että onko jossain vanhaa asutusta vai ei, niin sinun on haettava lupaa Museovirastolta.

Tämäkään ei ole aivan yksiselitteistä, sillä lupaa voi kuka tahansa hakea vain kohteeseen, joka löytyy Museoviraston listalta. Kohteet luokitellaan ensimmäisen luokan, toisen ja kolmannen luokan kohteisiin. Useimmat kohteet ovat toisen luokan kohteita, joissa on tapahtunut vuosituhansien aikana useita muutoksia johtaen esineistön katoamiseen tai tuhoutumiseen. On hankalampaa saada lupaa ensiluokkaiseen kohteeseen kuin toisluokkaiseen kohteeseen. Salon seudulla järjestetyt yleisökaivaukset sijaitsevat juuri tällaisilla toisluokkaisilla kohteilla, joita ei ole tutkittu tarkkaan, mutta tiedetään, että ne ovat olemassa.

Virallisia kaivauksia aina valvoo ammattilainen, joka myös toimittaa kaivauksilta löydetyn esineistön Museovirastolle tutkittavaksi. Arkeologi tietenkin täytyy palkata ja tutkimus maksaa. Kaivausten lopussa arkeologi kirjoittaa raportin, jonka hän toimittaa työn tilaajalle ja Museovirastolle. Työn tilaaja on tällaisessa Kiskon tapauksessa Kisko-Seura ja Kiikalassa Kiikala-Seura jne.
Suurin ja puhtain tulisijan läheltä löytyneistä hiilenpaloista.
Arkeologit käyttävät maanmittauslaitteita saadakseen
tarkkoja tuloksia. Vanhanaikaista mittaa käytetään silti
vieläkin.

Kuvassa oleva koeoja on jaettu ruudukkoihin. Jokainen
kaivaa omia ruutujaan ja kaivaus etenee porrasmaisesti.

lauantai 7. elokuuta 2010

Day 6

All of the diggers were gathered around the first trial trench
hoping for new exciting finds.
Nature tried again to break it's own records and it wouldn't reveal to the diggers any of it's Stone Aged secrets. It only let small quartz splinters to unsurface like the two other days.
From this deep hole there has been found a lot of promising artifacts.
A trial trench was opened next to it to see if the artifacts continue.

A few new trial trenches were opened farther beyond these two tents which have been very promising lately.

Päivä 6

Kaivajat seisomassa toiveikkaina ensimmäisen koeojan
luona katsomassa, jos sieltä löytyisi jotain.
Koeoja näytti aikaisemmin lupaavalta,
mutta pariin päivään ei ole löydetty mitään erityistä.

Luonto yritti jälleen rikkoa omia ennätyksiään, eikä se suostunut myöskään paljastamaan kivikautisia salaisuuksiaan. Se varjeli niitä erityisen tarkasti päästäen läpi vain muutaman kvartsi-iskoksen, kuten kahtena edellisenä päivänä.

Tästä syvästä kuopasta on löydetty paljon lupaavaa esineistöä.
Viereen avattiin koeoja näkemään, jos esineistö jatkuisi
odotettuun suuntaan.
Muutama uusi koeoja on avattu edempänä, sillä sieltä on viimeaikoina löytynyt paljon esineitä.

perjantai 6. elokuuta 2010

Day 5

During the morning coffee the diggers read with curiosity an article about the dig from a local newspaper called Perniön Lehti.

Only a few quartz splinters were found.


The article is in Finnish.

Päivä 5

Aamukahvin aikana ihmiset tutustuivat juuri ilmestyneeseen kaivauksista kertovaan artikkeliin paikallisessa Perniön Lehdessä.

Kaivauksilta löytyi jälleen vain muutama kvartsi-iskos.

torstai 5. elokuuta 2010

keskiviikko 4. elokuuta 2010

Day 3

Fortunately, not all those who had booked made an appearance and the final number of participants was eight, because people had other engagements.

In the morning, it seemed like it would rain so we put a tent over the recently opened trial trench. The putting together of the tent was not exactly easy. (pipe one to pipe two, connect three to four and four to three...) The pieces had problems in staying together, but we still got it bolted into the ground in various ways and even though the day was windy, the tent didn't fly away, which is a good thing.

At the end of the day the diggers found burned bones and other signs of habitation in the trial trench and in another trench farther on. The archeologists confirmed that we were at a Stone Aged dwelling place, which has been known for quite some time now.

Quartz Splinter

Päivä 3


Edellisenä päivänä meitä uhkailtiin n. 20 ihmisellä, mutta onneksi lukumäärä olikin se tavallinen kahdeksan, vaikka variaatioita tapahtui, kun jotkin eivät päässeet ja toiset astuivat heidän tilalleen.

Aamulla tuntui siltä kuin päivällä sataisi, joten juuri avatun koeojan ylle laitettiin puutarhateltta, jonka pystyttäminen oli melkoinen seikkailu. (ykkönen kakkoseen, kolmonen neloseen ja nelonen kolmoseen jne.) Osat eivät meinanneet oikein pysyä yhdessä. Lopulta teltta oli tasaisesti paikallaan, eikä se tuulisesta päivästä huolimatta lentänyt pois tai hajonnut, joka on erittäin hyvä asia.

Koeojasta löytyi päivän loppupuolella palaneita luita ja muita ruuantähteitä ja toisesta kuopasta löydettiin vanhan nuotiopaikan merkkejä. Arkeologit totesivat, että me todella olimme kivikautisella asuinpaikalla,kun palaneet luut oli löydetty.
Kvartsi-iskos

tiistai 3. elokuuta 2010

Day 2

Today the most enthusiastic diggers arrived already at 8 am which made us, the organizers, arriving closer to ten feel extremely late.


The first holes were covered before lunch, because they had been dug deep enough. During the day some people saw the signs that were marking the way to the site and some people decided to drop by to see what was happening.
Also a reporter from a local newspaper came by to write a story on the dig. While the reporter was at the site there were only two findings, but near the end of the day there were eight artifacts found: several quartz splinters and an unindentified metal object.

Later in the day the dig shifted to the farthest end of the yard and to the other end, which is a hill. Unfortunately, the hill is behind the photographers back. From this dig in the picture on the left, a trail of plough was found. Also, Stone Age layer of soil was found fairly close to the hill.

Päivä 2

Tänään innokkaimmat kaivajat ilmestyivät jo klo 8.00 aamulla kaksi tuntia ennen varsinaista alkamisaikaa. Me järjestäjät tulimme sinne lähemmäs kello kymmentä, joten meistä tuntui siltä kuin olisimme ollut varsinaisen myöhässä.

Ensimmäiset reiät peitettiin jo ennen lounasta, kun niitä kaivettiin niin syvälle kuin oli aiheellista. Paikalle tuli päivän aikana muutama utelias katsomaan, että mitä arkeologiset yleisökaivaukset oikein merkitsivät. Ohiajavat näkivät kyltit ja kun ei suurempaa kiirettä joillakin ole, he uhrasivat hieman aikaansa tyydyttääkseen tiedonjanonsa.

Paikalle eksyi myös paikallislehden toimittaja tekemään juttua ja ottamaan kuvia. Toimittajan ollessa paikalla löytöjä oli vain kaksi, mutta päivän kuluessa löytyi yhteensä kahdeksan esinettä, useimmat kvartsi-iskoksia ja jokin metalliesine.
Myöhemmin päivällä kaivaukset siirtyivät pihan syrjäisempään kulmaan ja alavalle mäelle, joka on kuvan ottajan selän takana. Tältä kaivaukselta löytyi auran ura ja juuri aloitetulla kaivauksella alavalla pihalla löytyi melko pinnalta kivikautisen ajan maanpintaa.

maanantai 2. elokuuta 2010

First Day of Stone Age Dig

Diggers showed up already before 10 o'clock
The archeological dig begun today in Kisko. Diggers started showing up already half an hour before the official beginning time which was at ten o'clock. The beginning was a bit of a mess, but soon the enthusiastic amateur archeologists were well on their way with digging the spots assigned to them. Because the day was so early coffee and other drinks were served.

Around midday after eating lunch the first archeological findings were done. They were small pieces of rock called quartz splinters that broke away from the quartz when it was being shaped into an item. In Finland quartz splinters are an important  way to find ancient habitations of humans from the Stone Age. Here is a picture of the most interesting quartz splinter that was found by an ambitious archeological hobbyist.
Around the end of the day the digs were about ten centimeters deep. In this picture one of the archeologists Miia Listenmaa is making notes while the diggers continue their work diligently until three o'clock. The other two professional archeologist were leading archeologist Jouko Pukkila and assisting Mikko Helminen. The days spoils were several shards from the Stone Aged human habitation.

Ensimmäinen päivä


Kaivaukset alkoivat jo ennen kello kymmentä.
Arkeologiset kaivaukset alkoivat tänään Kiskossa. Aamulla ennen varsinaista alkamisaikaa eli n. klo 9:30 innokkaita kaivajia alkoi jo ilmestyä. Alku oli pientä järjestelemistä, mutta pian kaivauksissa päästiin jo hyvään vauhtiin. Koska päivä oli niin aikainen tarjottiin kaivajille heti kahvia ja muuta juotavaa.

Noin puolen päivän aikaan syötiin keittoa ja löydettiin ensimmäiset kivikautiset jäännökset: kvartsi-iskokset, joita käytettiin aikoinaan esim. puun vuolemiseen. Kuvassa kaikista kiinnostavin löydetty kvartsi-iskos, jonka löysi innokas arkeologian harrastaja.Päivän loppupuolella oli jo päästy noin kymmenen senttimetrin syvyyteen. Tässä kuvassa avustava arkeologi Miia Listenmaa tekee merkintöjä lehtiöönsä, kun kaivajat jatkavat työtään ahkerasti klo 15 saakka. Kaksi muuta arkeologia olivat johtava arkeologi Jouko Pukkila ja avustava Mikko Helminen. Päivän saaliina olivat monet, ensimmäiset löydöt kivikautisen asuinpaikan jäänteistä.

torstai 29. heinäkuuta 2010

Mitäh?

No niin, kun kerran satuit eksymään tänne, niin totta se on. Kisko-Seura on vihdoinkin järjestänyt yleisökaivaukset tänne Kiskoon.

Mitä? Missä? Milloin?

Kaivamme vanhaa kivikautista asuinpaikkaa Hakaniityntie 15, Kaukurissa, Kiskossa 2.8.-11.8.2010 klo 10-15. Se on nykyaikaisella asuinpaikalla, kuten tarkka osoite jotenkin ilmaisee.

Kaivauksille on siis ennakkoilmoittautuminen ja niihin osallistuminen maksaa 10 euroa per henkilö. Hintaan sisältyy nyky-ajan mukavuudet: bajamaja ja nykyaikaista ruokaa.

Luolamiesten ruokaa EI saa syödä!